FANDOM


Polska Bia oru

Zjednoczona Republika Słowiańska (ZRS) – państwo powstałe 1 lutego 2056 roku z połączenia Polski i Białorusi. Istniało do 29 września 2078, gdy na Białorusi doszło do przewrotu wojskowego, a proklamowany po nim rząd tymczasowy ogłosił zerwanie unii.

Historia Edytuj

Okoliczności powstania Edytuj

Inicjatorem utworzenia Zjednoczonej Republiki Słowiańskiej był prezydent Polski, dla którego był to pierwszy krok na drodze do praktycznej realizacji koncepcji pansłowiańskich. Hasło to zostało podchwycone przez elity polityczne Białorusi, które znacznie bardziej od Polskiego prezydenta starały się o jej zawarcie. Do podjęcia negocjacji w tej sprawie Białoruskich przywódców, skłoniła niepewna sytuacja międzynarodowa kraju – ponawiane próby włączenia Białorusi do Federacji Rosyjskiej. Pod wpływem tych wydarzeń w kraju narastały lewicowe i antyzachodnie tendencje, rosła liczba zwolenników Komunistycznej Partii Białorusi. Aby zapobiec utracie wyborców na rzecz komunistów, jak również organizacje konserwatywne obserwujące z niepokojem popularność Partii Komunistycznej, zaczęły skłaniać się ku projektowi unii z Polską, rządzonym przez elity wywodzące się z ruchu Zjednoczenia Jagielońskiego.

Trwające od 2054 roku negocjacje po miesiącu, 29 stycznia 2056 zakończyły się wspólną deklaracją prezydentów obu państw o zawarciu unii przez obydwa kraje. Zgodnie z oczekiwaniami strony Polskiej, a wbrew stanowisku polityków Białoruskich, nowe państwo nie miało charakteru federacyjnego, lecz unitarny, ze stolicą w Warszawie. 21 lutego ludność obydwu krajów w plebiscycie zaakceptowała projekt unii i zaakceptowała przywódcę polski jako jej prezydenta.

Funkcjonowanie republiki Edytuj

Białoruś i Polska w momencie zawarcia unii znacząco się różniły. Polska była rządzona w sposób autorytarny przez charyzmatycznego i niezwykle popularnego w społeczeństwie prezydenta, jego rządy wspierała państwowa biurokracja oraz wojsko. Białoruś natomiast, mimo znaczącej roli armii, od kilku lat była krajem demokratycznym, w którym swobodnie działało wiele partii politycznych. W polskiej gospodarce kluczową rolę odgrywało państwo, zaś celem rządu polskiego była budowa państwa narodowo socjalistycznego(W oparciu o jagielońskie watrości). Białoruś była gospodarką wolnorynkową, praktycznie bez udziału państwa, o jednak niższym niż Polska PKB. Pośpiech, w jakim przygotowano ich integrację, miał negatywne skutki dla trwałości powstałego organizmu państwowego.

5 marca 1958 Zgromadzenie Narodowe, złożone po połowie z deputowanych Białoruskich i Polskich, uchwaliło tymczasową konstytucję nowego państwa. Zakładała ona bardzo silną pozycję prezydenta, który miał mianować wiceprezydentów i ministrów, jak również decydować o trybie pracy parlamentu i liczbie deputowanych, kierować siłami zbrojnymi i sprawować zwierzchność nad władzą sądowniczą. Taka konstrukcja ustawy zasadniczej była możliwa dzięki niezwykłej popularności Polskiego Prezydenta. Zdelegalizowane zostały partie polityczne – jedyną organizacją tego typu miała być prorządowa Unia Narodowa[4]. Tymczasowa konstytucja zakładała również utworzenie dwóch rad wykonawczych, po jednej na każdą część składową Zjednoczonej Republiki Słowiańskiej. W radzie Białorusi zasiedli wyłącznie działacze Białoruscy. Co prawda politycy Białoruscy mieli w Warszawie swoją reprezentację, jednak w praktyce ich głos miał dalece mniejsze znaczenie, niż działaczy Polskich.

We wrześniu 2060 na białorusi wprowadzono reformę rolną opartą na analogicznym schemacie, jak kilka lat wcześniej w Polsce.

W 2070 podjęte zostały z kolei kroki na rzecz ograniczenia i tak okrojonej administracyjnej samodzielności Białorusi. W sierpniu tego roku odrębne rady wykonawcze zostały rozwiązane, a całym krajem miał zarządzać rząd rezydujący w Warszawie. Do armii Białoruskiej sprowadzano oficerów polskich, podczas gdy Białorusinów kierowano do Polski, za granicę lub kierowano na emeryturę.

W lipcu 2073 Naser zdymisjonował wiernego sobie człowieka ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych i szefa służby bezpieczeństwa, by sam stanąć na jej czele. Krok ten osłabił służby i ułatwił działanie wojskowym Białoruskim spiskującym na rzecz rozbicia unii.

29 września 2078 w Syrii doszło do zamachu stanu przeprowadzonego przez młodych oficerów. W wyniku którego Syria wycofała się z unii. Dzień po przewrocie wojskowi proklamowali utworzenie rządu tymczasowego pod kierownictwem Radu wyzwolenia Białej Rusi, w skład którego weszli przedstawiciele armii i komunistycznych elit miejskich. Rząd w Warszawie początkowo miał zamiar wystąpić przeciwko zamachowi stanu, jednak ostatecznie wycofał się z tych planów. 5 października 2078 prezydent polski oznajmił, iż uszanuje Białoruska niepodległość. Ludność Białorusi nie protestowała przeciwko upadkowi unii.

Polska zachowała nazwę Zjednoczonej Republiki Słowiańskiej aż do 2080. Flaga Zjednoczonej Republiki Słowiańskiej.

Bez tytułu-0