FANDOM


1. Wielka Albania

zagraża: wszystkim dookoła

ulubiony motyw historyczny: starożytni Ilirowie, Aleksander Macedoński

największy wróg: wszyscy dookoła

ulubiony wyobrażony sojusznik: Zachód, USA

siła rażenia(skala 1-10): 6


2. Wielka Bośnia

zagraża: teoretycznie wszystkim dookoła

ulubiony motyw historyczny: średniowieczne Królestwo Bośni, Imperium Osmańskie

największy wróg: Serbowie (zwłaszcza Dodik)

ulubiony wyobrażony sojusznik: Turcja, USA

siła rażenia: 0


3. Wielka Bułgaria

zagraża: wszystkim dookoła

ulubiony motyw historyczny: starożytni Trakowie, Carstwo Bułgarii

największy wróg: Turcy

ulubiony wyobrażony sojusznik: Rosja

siła rażenia: 2


4. Wielka Chorwacja

zagraża: prawie wszystkim dookoła

ulubiony motyw historyczny: średniowieczna Chorwacja, Tudjman (Niezależne Państwo Chorwackie tematem tabu)

największy wróg: Serbowie

ulubiony wyobrażony sojusznik: Niemcy, Watykan

siła rażenia: 35. Wielka Grecja (Megali Idea)

zagraża: wszystkim dookoła

ulubiony motyw historyczny: antyczna Grecja

największy wróg: Turcy

siła rażenia: 1


5. Wielka Macedonia

zagraża: teoretycznie wszystkim dookoła

ulubiony motyw historyczny: starożytna Macedonia, Aleksander Macedoński

największy wróg: Grecy, Albańczycy, Bułgarzy

siła rażenia: 1 (Grecy znacząco ją przeceniają)


6. Wielka Rumunia (România Mare)

zagraża: wszystkim dookoła

ulubiony motyw historyczny: starożytna Dacja, Michał Waleczny

największy wróg: Węgrzy, Rosja

ulubiony wyobrażony sojusznik: Francja

siła rażenia: 67. Wielka Serbia

zagraża: Bośnia i Hercegowina

ulubiony motyw historyczny: Stefan Urosz IV Duszan, Tito, Jugosławia

największy wróg: Albańczycy, Chorwaci

ulubiony wyobrażony sojusznik: Rosja

siła rażenia: 4


9. Wielka Słowenia (Zedinjena Slovenija)

zagraża: teoretycznie wszystkim dookoła

ulubiony motyw historyczny: Karantania

największy wróg: Chorwacja, Włochy, Austria

siła rażenia: 1


10. Wielka Czarnogóra

zagraża: faktycznie nikomu

ulubiony motyw historyczny: Królestwo Czarnogóry

największy wróg: historycznie Turcy (dawniej Albańczyków też uważano za Turków)

siła rażenia: 1

11. Wielka Rzeczpospolita

zagraża: Ukrainie, Białorusi,Litwie i Rosji

ulubiony motyw historyczny: Rzeczpospolita Obojga Narodów

największy wróg: Rosja i Niemcy

siła rażenia: 3

12. Wielka Ukraina

zagraża: Polsce, Rosji, Białorusi i Rumunii

ulubiony motyw historyczny: brak

największy wróg: Polska, Rosja

sił rażenia: 2

13. Wielkie Niemcy

zagraża: Polsce, Francji, Wlk. Brytanii (całej UE)

ulubiony motyw historyczny: Niemcy Kajzerowskie (Cesarskie)

Największy wróg (Historycznie) Francja, Wlk. Brytania

siła rażenia 7

14. Wielka Rosja

Zagraża: Byłym republikom ZSRR, Polsce, Rumunii, USA, Japonii, Turcji

ulubiony motyw historyczny: ZSRR

największy wróg: USA (w tym NATO), CHRL

Siła rażenia 7

15. Wielka Turcja

Zagraża: Grecji, Krajom Bałkańskim, Iranowi, Arabii Saudyjskiej, Rosji

Ulubiony motyw historyczny: Imperium Osmańskie

największy wróg: Świat Arabski, Świat Szyicki, Świat Zachodni, Świat Prawosławny

Siła rażenia: 8

15. Wielka Persja

Zagraża: Turcji, Aspiracjom Kurdów, Turkmenom, Arabii Saudyjskiej, Izraelowi oraz Pakistanowi

Ulubiony motyw historyczny: Imperium Seldżuków

największy wróg: Świat Arabski, Świat Sunnicki, Świat Zachodni, Świat Prawosławny

Siła rażenia: 8