FANDOM


Wielka RzeczpospolitaZjednoczona Rzeczpospolita (biał. Aдзіныa Рзечпосполіта), Zjednoczona Rzeczpospolita Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy oraz Estonii. – Federacyjne państwo położone w Europie środkowo-wschodniej. W skład Wielkiej Rzeczpospolitej wchodzą: Polska, Ukraina, Białoruś, Litwy, Łotwy oraz Estonia.

Wielka Rzeczpospolita jest członkiem-założycielem Wspólnoty Narodów Międzymorza zrzeszającej wszystkie państwa Europy środkowo-wschodniej oraz południowo-wschodnią.

Wielka Rzeczpospolita jest krajem rozwiniętym, stanowi jedenastą największą gospodarkę świata według PKB nominalnego i dziewiątą największą gospodarkę świata według parytetu siły nabywczej.

Wielka Rzeczpospolita jest obecnie mocarstwem ze znacznym wpływem ekonomicznym, kulturalnym, militarnym, naukowym i politycznym na arenie międzynarodowej. Wysokość wydatków na wojskowość daje Wielkiej Rzeczypospolitej szóste miejsce na świecie.

Ustrój polityczny Edytuj

Wielka Rzeczpospolita jest monarchią parlamentarną z rządem odpowiedzialnym przed parlamentem. Stolicą państwa jest Warszawa.

Wielka Rzeczpospolita jest bardzo scentralizowanym państwem, w którym Parlament Polski zajmuje się większością spraw politycznych. W ostatnich latach jednak każdy z krajów, wchodzących w skład Wielkiej Rzeczypospolitej poza Polską, otrzymał własne organy rządowe, zajmujące się sprawami lokalnymi.

Wielka Rzeczpospolita składa się z sześciu części składowych. W skład Wielkiej Rzeczypospolitej wchodzą:

Polska ze stolicą w Warszawie i językiem urzędowym: Polskim i Ukraińskim.

Ukraina ze stolicą w Kijowie i językiem urzędowym: Ukraińskim oraz Polskim.

Białoruś ze stolicą w Mińsku i językiem urzędowym: Białoruskim oraz Polskim i Ukraińskim

Litwa ze stolica w Wilnie i językiem urzędowym: Litewskim oraz Polskim i Ukraińskim

Łotwa ze stolica w Rydze i językiem urzędowym: Łotewskim oraz Polskim i Ukraińskim

Estonia ze stolica w Tallinie i językiem urzędowym: Estońskim oraz Polskim i Ukraińskim

Partie polityczne Edytuj

Scena polityczna w Wielkiej Rzeczpospolitej jest zdominowana przez dwie partie: Zjednoczona Partię Konserwatywną oraz Ludowa Partię Rzeczpospolitej.

Demografia Edytuj

Struktura narodowościowa Edytuj

Polacy - 42%

 • Ukraińcy - 33%
 • Rosjanie - 11%
 • Białorusini - 8%
 • Litwini - 2%
 • Łotysze - 1,25%
 • Estończycy - 1%
 • pozostali - 1,85%

Edytuj

Religia Edytuj

 • chrześcijaństwo – 87%, w tym:
  • Katolicyzm – 50,08%
  • Prawosławie – 33,03%
  • Protestantyzm – 16,80%
  • inna denominacja – 0,09%
 • islam – 3,80%
 • judaizm – 0,96%
 • ateizm - 8,24%

Siły zbrojne Edytuj

Wielka Rzeczpospolita zalicza się do 14 mocarstw atomowych. Jej arsenał to około 390 głowic atomowych, które mogą być przenoszone na odległość 20 tysięcy kilometrów. Aktywny personel to 600 tyś. osób.

Największe miasta Edytuj

 • Kijów - Ukraina
 • Warszawa -Polska
 • Mińsk - Białoruś
 • Charków - Ukraina
 • Donieck - Ukraina
 • Odessa - Ukraina