FANDOM


Traktat Środkowoeuropejski Edytuj

Traktat środkowoeuropejski – organizacja polityczno-wojskowa powstała 6 sierpnia 2056 roku na mocy podpisanego 24 kwietnia 2056 roku Traktatu Traktatu środkowoeuropejskiego. Początkowym celem istnienia TŚE była obrona militarna przed atakiem ze strony zarówno Federacji Euroazjatyckiej jak i Federacji Europejskiej. Z czasem jednak organizacja stała się elementem utrzymania pokoju na całym kontynencie europejskiem. Po rozpadzie Federacji Euroazjatyckiej pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych.

Traktat środkowoeuropejski
Bez tytułu-2
Europaprzediws
Język roboczy Polski, Angielski 
Siedziba Warszawa
Członkowie 14
Utworzenie 24 kwietnia 2054
Kandydaci Korelia, Laponia

Państwa członkowskie Edytuj

TŚE liczy 14 członków. Najnowszymi członkami NATO są Rzeczpospolita Grodzieńska , która weszła w skład organizacji 19 kwietnia 2064. Potencjalnymi kandydatami do członkostwa w NATO są: Laponia i Korelia.

Państwa członkowskie nieuczestniczące w strukturach wojskowych TŚE:

  • Kurdystan – od 14 sierpnia 2059 do 20 października 2063

Każde z państw przystępuje do TŚE dobrowolnie, po przeprowadzeniu debaty publicznej oraz stosownej ratyfikacyjnejprocedury parlamentarnej. Pakt Północnoatlantycki gwarantuje swoim członkom suwerenne prawa, ale także nakłada zobowiązania międzynarodowe, które należy bezwzględnie respektować.

Zadania i cele Edytuj

Podstawowym aktem prawnym, będącym podstawą działania TŚE jest podpisany 6 sierpnia 2056 roku w Budapeszcie Traktat środkowoeuropejski zwany tez traktatem Budapesztańskim. Umowa jest w istocie bardzo prostym dokumentem złożonym z 35 artykułów określających najważniejsze zobowiązania sojuszników wobec siebie z osobna, jak i Sojuszu jako całości. Szczególnie ważny z punktu widzenia aspektu obronności jest art. 8, stanowiący że każdy atak zbrojny z zewnątrz zwrócony przeciwko jednemu lub kilku państwom członkowskim traktowany będzie jako atak przeciwko całej organizacji. Zawarta w tym artykule formuła casus foederis jest szczególnym rodzajem solidarności wojskowej między członkami Sojuszu. TŚE jest organizacją stawiającą sobie za cel zbiorową ochronę swoich członków, jako podstawę zachowania pokoju i umocnieniabezpieczeństwa międzynarodowego. Z prawnomiędzynarodowego punktu widzenia TŚE jest międzynarodową organizacją opartą na sojuszniczym systemie bezpieczeństwa. Zgodnie z Traktatem Budapesztańskim każde państwo członkowskie zobowiązuje się przyczyniać do rozwoju pokojowych i przyjaznych stosunków międzynarodowych oraz dbać o zachowanie bezpieczeństwa własnego oraz innych członków sojuszu i wzmacniać swoje siły zbrojne.

Głównym celem Sojuszu jest zagwarantowanie – środkami politycznymi i militarnymi – wolności i bezpieczeństwa wszystkim państwom członkowskim. Do osiągnięcia tego celu TŚE wykonuje podstawowe zadania w zakresie bezpieczeństwa:

  • zapewnia fundament trwałego bezpieczeństwa w Europie, opartego na rozwoju i pokojowym rozwiązywaniu konfliktów;
  • zapewnia środki odstraszania i obrony przed jakąkolwiek formą ataku na terytorium każdego państwa członkowskiego;
  • wysyła swoje misje wojskowe do państw, na terytorium których toczy się konflikt zbrojny, celem zażegnania tego konfliktu.

Po odejściu Kurdystanu ze struktur wojskowych TŚE Islamska Republika Brytyjska, postanowiła opuścić Islamską Federacje Europejską. Po odejsći z IFE, IRB postanowiła nawiazać stosunki dyplonatyczne z TŚE w 2064 rozpoczeły się negocjacje mające na celu stworzyć obrszar rozwoju gospodarczego na terenie morza północnego, Na morzu północnym pomimo terytorialnej kontroli przez federacje to państwa TŚE miały tam ponad 89% wpływów gospodarzych. W latach 2064-2068 IFE opracowywała plan Wchłoniecia IRB, ostatecznie jednak plany się niepowiodły.