FANDOM


Stowarzyszenie Narodów Europy Środkowo-Wschodniej  (ang. Association of Central-East Europe Nations – ACEEN) – organizacja polityczno-gospodarcza, powstała na gruzach Grupy Wyszehradzkiej utworzonej przez Polskę, Węgry i Czechosłowację w 1991 roku. Założona 8 sierpnia 1967 w Bangkoku. Jej siedzibą jest Warszawa. Członkami są (w kolejności przystępowania): Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, Chorwacja (państwa założycielskie), Słowenia (od 1 stycznia 2028), Rumunia oraz Bułgaria(od 1 Stycznia 2029), Litwa, Łotwa, Estonia (od 1 Stycznia 2030), Ukraina(od 1 Stycznia 2034). Obecnym Sekretarzem Generalnym ACEEN jest Lucija Nedo.

Organy Edytuj

  • Spotkanie Szefów Rządów – jego zadaniem jest podejmowanie najważniejszych decyzji i określenie głównych kierunków rozwoju organizacji;
  • Konferencje Ministerialne – organ naczelny, obradujący regularnie; zbiera się raz w roku, a w jego skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich. Do jego kompetencji należy nadzorowanie prac niższych organów, a także akceptowanie i tworzenie nowych programów współpracy.
  • Stała Komisja (organ zajmujący się działalnością bieżącą)- składa się z ministra spraw zagranicznych kraju, w którym ma siedzibę (która zmienia się co rok), oraz z ambasadorów pozostałych państw.
  • Sekretariat – organ administracyjny, na którego czele stoi Sekretarz Generalny, sprawujący tę funkcję przez 2 lata.